Paketa e çmimeve

Zgjidhni një nga planet dhe lançoni biznesin me I-CASH.

Çmimet minimale të paketave, pa përfshirë TVSH, sipas kushteve të kontratës

Term of the contract

Basic
paketa
5
Basic
paketa
60
Start
paketa
8
Start
paketa
96
Pro
paketa
13.75
Pro
paketa
165
Back-up automatik
Back-up automatik 0.00 ALL
Back-up automatik 0.00 ALL
Back-up automatik 0.00 ALL
Artikuj / Sherbime
Artikuj / Sherbime
Artikuj / Sherbime
Artikuj / Sherbime
Shto një foto artikulli
Shto një foto artikulli
Shto një foto artikulli
Shto një foto artikulli
Suport nga celulari
Suport nga celulari 09:00-17:00
Suport nga celulari 09:00-17:00
Suport nga celulari 09:00-17:00
Instaloni aplikacionin e shitjeve për Windows dhe Android
Instaloni aplikacionin e shitjeve për Windows dhe Android
Instaloni aplikacionin e shitjeve për Windows dhe Android
Instaloni aplikacionin e shitjeve për Windows dhe Android
Numri i thirrjeve për suport në muaj
Numri i thirrjeve për suport në muaj 2
Numri i thirrjeve për suport në muaj 3
Numri i thirrjeve për suport në muaj 5
Artikuj / Sherbime
Artikuj / Sherbime
Artikuj / Sherbime
Artikuj / Sherbime
Numri i artikujve
Numri i artikujve pa limit
Numri i artikujve pa limit
Numri i artikujve pa limit
Grupe artikujsh
Grupe artikujsh pa limit
Grupe artikujsh pa limit
Grupe artikujsh pa limit
Foto e artikujve
Foto e artikujve
Foto e artikujve
Foto e artikujve
Rregullorja e çmimeve
Rregullorja e çmimeve
Rregullorja e çmimeve
Rregullorja e çmimeve
Artikujt e përbërë
Artikujt e përbërë
Artikujt e përbërë
Artikujt e përbërë
Kliente / Furnitore
Kliente / Furnitore
Kliente / Furnitore
Kliente / Furnitore
Numër i pa kufizuar klientësh
Numër i pa kufizuar klientësh
Numër i pa kufizuar klientësh
Numër i pa kufizuar klientësh
Numër i pa kufizuar furnitorësh
Numër i pa kufizuar furnitorësh
Numër i pa kufizuar furnitorësh
Numër i pa kufizuar furnitorësh
Rregjistrim si klient dhe furnitor në të njëjtën kohë
Rregjistrim si klient dhe furnitor në të njëjtën kohë
Rregjistrim si klient dhe furnitor në të njëjtën kohë
Rregjistrim si klient dhe furnitor në të njëjtën kohë
Plotësim automatik nëse është e mundur
Plotësim automatik nëse është e mundur
Plotësim automatik nëse është e mundur
Plotësim automatik nëse është e mundur
Shitje
Shitje
Shitje
Shitje
Shitjet sipas llojeve të dokumenteve
Shitjet sipas llojeve të dokumenteve
Shitjet sipas llojeve të dokumenteve
Shitjet sipas llojeve të dokumenteve
Gjeneroni faturë shitje
Gjeneroni faturë shitje
Gjeneroni faturë shitje
Gjeneroni faturë shitje
Lëshimi i një fature me një kod identifikimi pa nënshkrim dhe vulë
Lëshimi i një fature me një kod identifikimi pa nënshkrim dhe vulë
Lëshimi i një fature me një kod identifikimi pa nënshkrim dhe vulë
Lëshimi i një fature me një kod identifikimi pa nënshkrim dhe vulë
Zbritje për artikull gjatë shitjes
Zbritje për artikull gjatë shitjes
Zbritje për artikull gjatë shitjes
Zbritje për artikull gjatë shitjes
Zbritje automatike në rregulloren e çmimeve
Zbritje automatike në rregulloren e çmimeve
Zbritje automatike në rregulloren e çmimeve
Zbritje automatike në rregulloren e çmimeve
Vendosja e çmimeve me / pa TVSH në kohën e shitjes
Vendosja e çmimeve me / pa TVSH në kohën e shitjes
Vendosja e çmimeve me / pa TVSH në kohën e shitjes
Vendosja e çmimeve me / pa TVSH në kohën e shitjes
Ulje në të gjithë veprimin
Ulje në të gjithë veprimin
Ulje në të gjithë veprimin
Ulje në të gjithë veprimin
Mundësia për të raportuar pagesa të shtyra
Mundësia për të raportuar pagesa të shtyra
Mundësia për të raportuar pagesa të shtyra
Mundësia për të raportuar pagesa të shtyra
Printimi i një shënimi dërgimi të mallrave në PDF
Printimi i një shënimi dërgimi të mallrave në PDF
Printimi i një shënimi dërgimi të mallrave në PDF
Printimi i një shënimi dërgimi të mallrave në PDF
Eksportimi i shitjeve në një skedar CSV
Eksportimi i shitjeve në një skedar CSV
Eksportimi i shitjeve në një skedar CSV
Eksportimi i shitjeve në një skedar CSV
Furnizim
Furnizim
Furnizim
Furnizim
Dërgesë nga lloji i dokumenteve
Dërgesë nga lloji i dokumenteve
Dërgesë nga lloji i dokumenteve
Dërgesë nga lloji i dokumenteve
Zbritje për porosi (artikull) gjatë dorëzimit
Zbritje për porosi (artikull) gjatë dorëzimit
Zbritje për porosi (artikull) gjatë dorëzimit
Zbritje për porosi (artikull) gjatë dorëzimit
Mundësia për të vendosur çmimet me / pa TVSH gjatë dorëzimit
Mundësia për të vendosur çmimet me / pa TVSH gjatë dorëzimit
Mundësia për të vendosur çmimet me / pa TVSH gjatë dorëzimit
Mundësia për të vendosur çmimet me / pa TVSH gjatë dorëzimit
Ulje në të gjithë veprimin
Ulje në të gjithë veprimin
Ulje në të gjithë veprimin
Ulje në të gjithë veprimin
Mundësia për të shtuar dorëzimin nga një skedar CSV
Mundësia për të shtuar dorëzimin nga një skedar CSV
Mundësia për të shtuar dorëzimin nga një skedar CSV
Mundësia për të shtuar dorëzimin nga një skedar CSV
Mundësia për të raportuar pagesën e shtyrë me datën e maturimit
Mundësia për të raportuar pagesën e shtyrë me datën e maturimit
Mundësia për të raportuar pagesën e shtyrë me datën e maturimit
Mundësia për të raportuar pagesën e shtyrë me datën e maturimit
Magazinim
Magazinim
Magazinim
Magazinim
Transferim
Transferim
Transferim
Transferim
Dekompozim
Dekompozim
Dekompozim
Dekompozim
Rishikimi sipas listës
Rishikimi sipas listës
Rishikimi sipas listës
Rishikimi sipas listës
Rishikimi sipas artikullit
Rishikimi sipas artikullit
Rishikimi sipas artikullit
Rishikimi sipas artikullit
Kthimet nga klienti
Kthimet nga klienti
Kthimet nga klienti
Kthimet nga klienti
Kthimet tek furnitori
Kthimet tek furnitori
Kthimet tek furnitori
Kthimet tek furnitori
Prodhimi
Prodhimi
Prodhimi
Prodhimi
Receta e prodhimit
Receta e prodhimit
Receta e prodhimit
Receta e prodhimit
Shtoni ose fshini produkte gjatë prodhimit
Shtoni ose fshini produkte gjatë prodhimit
Shtoni ose fshini produkte gjatë prodhimit
Shtoni ose fshini produkte gjatë prodhimit
Prodhim pa një recetë të krijuar më parë
Prodhim pa një recetë të krijuar më parë
Prodhim pa një recetë të krijuar më parë
Prodhim pa një recetë të krijuar më parë
Dekompozim
Dekompozim
Dekompozim
Dekompozim
Referenca
Referenca
Referenca
Referenca
Stoqet - sipas artikujve, objekteve për ditën e mëparshme
Stoqet - sipas artikujve, objekteve për ditën e mëparshme
Stoqet - sipas artikujve, objekteve për ditën e mëparshme
Stoqet - sipas artikujve, objekteve për ditën e mëparshme
Raporte financiare
Raporte financiare
Raporte financiare
Raporte financiare
Xhiro aktuale
Xhiro aktuale
Xhiro aktuale
Xhiro aktuale
Llogaritë aktive
Llogaritë aktive
Llogaritë aktive
Llogaritë aktive
Të ardhurat, shpenzimet, të ardhurat nga lëvizja dhe shpenzimet
Të ardhurat, shpenzimet, të ardhurat nga lëvizja dhe shpenzimet
Të ardhurat, shpenzimet, të ardhurat nga lëvizja dhe shpenzimet
Të ardhurat, shpenzimet, të ardhurat nga lëvizja dhe shpenzimet
Të arkëtueshmet dhe të pagueshmet
Të arkëtueshmet dhe të pagueshmet
Të arkëtueshmet dhe të pagueshmet
Të arkëtueshmet dhe të pagueshmet
Lista e raporteve
Lista e raporteve
Lista e raporteve
Lista e raporteve
Lëvizja e mallrave
Lëvizja e mallrave
Lëvizja e mallrave
Lëvizja e mallrave
Afati i ruajtjes / numrat e serisë
Afati i ruajtjes / numrat e serisë
Afati i ruajtjes / numrat e serisë
Afati i ruajtjes / numrat e serisë
Regjistro kontrollin e hyrjes *
Regjistro kontrollin e hyrjes *
Regjistro kontrollin e hyrjes *
Regjistro kontrollin e hyrjes *
Kontrollet
Kontrollet
Kontrollet
Kontrollet
Shpërdorim
Shpërdorim
Shpërdorim
Shpërdorim
Transfertat**
Transfertat**
Transfertat**
Transfertat**
Prodhimi
Prodhimi
Prodhimi
Prodhimi
Shitjet - lista e shitjeve, sipas artikullit për një periudhë
Shitjet - lista e shitjeve, sipas artikullit për një periudhë
Shitjet - lista e shitjeve, sipas artikullit për një periudhë
Shitjet - lista e shitjeve, sipas artikullit për një periudhë
Dërgesë
Dërgesë
Dërgesë
Dërgesë
Moduli i restorantit
Moduli i restorantit
Moduli i restorantit
Moduli i restorantit
Opsione
Opsione
Opsione
Opsione
Objekt shtesë në të njëjtën depo
Objekt shtesë në të njëjtën depo kërkoni një ofertë
Objekt shtesë në të njëjtën depo kërkoni një ofertë
Objekt shtesë në të njëjtën depo kërkoni një ofertë
Arkë shtesë / pajisje fiskale
Arkë shtesë / pajisje fiskale 5.00 ALL?.
Arkë shtesë / pajisje fiskale 5.00 ALL?.
Arkë shtesë / pajisje fiskale 5.00 ALL?.
Dyqani Online (Hyrja në API)
Dyqani Online (Hyrja në API) 10.00 ALL?.
Dyqani Online (Hyrja në API) 10.00 ALL?.
Dyqani Online (Hyrja në API) 10.00 ALL?.
Kontrata individuale e mirëmbajtjes (opsionale)
Kontrata individuale e mirëmbajtjes (opsionale) i diskutueshëm
Kontrata individuale e mirëmbajtjes (opsionale) i diskutueshëm
Kontrata individuale e mirëmbajtjes (opsionale) i diskutueshëm
Të tjera
Të tjera
Të tjera
Të tjera
Integrimi SUPTO (paguaj një herë)
Integrimi SUPTO (paguaj një herë) 100.00 ALL?.
Integrimi SUPTO (paguaj një herë) 100.00 ALL?.
Integrimi SUPTO (paguaj një herë) 100.00 ALL?.
* Opsionale për klientët të cilët nuk e përdorin modulin e "prodhimit" dhe nuk monitorojnë lëvizjen e grupeve në depo.
Merr një muaj falas